Dự án Khu vui chơi trẻ em NPY tại AyunPa,Gia Lai

Dự án Khu vui chơi trẻ em NPY tại AyunPa,Gia Lai là một dự án rất thành công về mặt đầu tư. Chủ đầu tư đã thu hồi vốn trong vòng chưa tới 12 tháng. Dự án được đầu tư hoàn toàn là các trò chơi trong nhà, gồm các hạng mục:

Khu vui chơi liên hoàn

Trong tâm vẫn là khu vui chơi liên hoàn và các đồ chơi rời như: đua quay dừa, bập bênh, thú nhún, hồ cát, xe chòi chân, xe đạp…nhằm phục vụ đối tượng trẻ em từ 8 đến 12 tuổi.

 

Leave a comment