Một trong những thế mạnh của NPY là cung cấp các thiết bị đồ chơi ngoài trời. Các chủ đầu tư là các dự án chung cư, khách sạn, resort, trường học, bệnh viện...thường chọn mô hình Đồ Chơi Ngoài Trời để phục vụ cư dân, khách hàng trong khu của họ. Đồ chơi ngoài trời tích hợp được nhiều trò chơi vận động liên hoàn. Các mô hình đồ chơi ngoài trời mà NPY cung cấp:

  • Khu liên hoàn ngoài trời
  • Thảm bay tazan
  • Đu quay sắt
  • Xe lửa

Các mẫu đồ chơi được nhập nguyên khối. NPY không độn các loại đồ chơi chất lượng kém. Vật liệu sử dụng để sản xuất đồ chơi cũng có xuất sứ từ Hàn Quốc, New Zealand đủ điều kiện để xuất khẩu vào các nước châu Âu và Mỹ.