Một trong những thế mạnh của NPY là cung cấp các thiết bị đồ chơi trong nhà. Các chủ đầu tư vừa và nhỏ thường chọn mô hình Đồ Chơi Trong Nhà để đầu tư vì rất dễ hoạt động và quản lý. Đồ chơi trong nhà tích hợp được nhiều trò chơi liên hoàn. Các mô hình đồ chơi trong nhà mà NPY cung cấp:

  • Khu vui chơi liên hoàn trong nhà
  • Đồ chơi điện tử
  • Xe lửa trong nhà
  • Đồ chơi hướng nghiệp
  • Đồ chơi vận động trong nhà

Các mẫu đồ chơi được nhập nguyên khối. NPY không độn các loại đồ chơi chất lượng kém. Vật liệu sử dụng để sản xuất đồ chơi cũng có xuất sứ từ Hàn Quốc, New Zealand đủ điều kiện để xuất khẩu vào các nước châu Âu và Mỹ.

 

khu-vui-choi-hai-duong-2