Sau khi tư vấn cho bạn tổng thể các công việc đầu tư khu vui chơi trẻ em, NPY tiến hành thiết kế các mô hình kèm theo kinh phí để bạn dễ hình dung. Sau đó bạn chọn mô hình hợp lý với kinh phí của mình. NPY và bạn ký kết hợp đồng, đặt hàng và lắp đặt. Các dịch vụ lắp đặt của NPY:

  • Lắp đặt mới khu vui chơi trẻ em
  • Tháo rời, di chuyển và lắp đặt lại khu vui chơi trẻ em
  • Bảo trì theo yêu cầu của khách hàng
  • Lắp đặt bổ sung các thiết bị đồ chơi

 

NPY luôn đặt sự an toàn là điều kiện tiên quyết trong quá trình lắp đặt. Đồng thời lắp đặt phải chú ý đến yếu tố thẩm mỹ và hoạt động hiệu quả sau này. Công việc lắp đặt tỉ mĩ đòi hỏi có thời gian để chỉnh sửa, do vậy khách hàng phải có kế hoạch dự trù thời gian hợp lý.