Dự án Khu vui chơi trẻ em Trường Mầm Non Hiển Vinh, Vũng Tàu

Đây là dự án cung cấp và lắp đặt khu vui chơi trẻ em cho trường Mầm Non tiếp theo. Họ đầu tư rất tâm huyết với học sinh trường này. Bằng chứng, họ đã đầu tư rất lớn cơ sở vật chất, khu vui chơi khá nhiều tiền. Theo NPY, đây là bước đi đúng đắn để khẳng định tên tuồi của trường mầm non này. Họ đã thu hút một lượng lớn trẻ em theo học tại đây. Hạng mục khu vui chơi trẻ em

Khu vui chơi trẻ em trong nhà

Khu vui chơi liên hoàn được đầu tư rất nhiều trò chơi như: nhà banh, bập bênh 2 bé, cầu treo sắt, xích đu, bộ leo dốc cầu vồng …

Leave a comment