Dự án Khu vui chơi trẻ em NPY SÓC NHÍ tại Châu Đốc , An Giang

Dự án Khu vui chơi trẻ em Sóc Nhím là nhà đầu tư tại Châu Đốc, An Giang rất tâm huyết. They need to learn this job, a lot of the age of each chi tiết for preorder. After installing the complete work in trono tru. Doanh thu tăng sau nhiều tháng liền. Thời gian thu hồi vốn khá nhanh. Đây là kết quả của sự đam mê + kỹ thuật + kinh doanh. Các mục mà dự án này đã có dự án đầu tư này:

Khu vui chơi trong nhà

Khu vui chơi liên hoàn được đầu tư rất nhiều trò chơi như: nhà banh, bập bênh 2 bé, cầu treo sắt, xích đu, bộ leo dốc cầu vồng …

Labs và Chơi trò chơi

Software, Pocket PC, điện thoại di động

Các loại trò chơi khác: câu cá, câu cá, xe đạp, cầu xe, xích đuôi, bộ sạc cầu, hồ cát …

Leave a comment