Dự án khu vui chơi NPY tại nhà sách Phương Nam – Đà Lạt

Dự án khu vui chơi NPY tại nhà sách Phương Nam – Đà Lạt là một trong những khu vui chơi được đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc. Đặt trong đó là rất nhiều tâm huyết của chủ đầu tư, chắc chắn rằng khu vui chơi này sẽ thu hút được rất đông các bạn nhỏ nơi đây đến vui chơi.

Các hạng mục khu vui chơi mà NPY cung cấp:

Khu vui chơi liên hoàn

Khu vui chơi liên hoàn được đầu tư rất nhiều trò chơi như: nhà banh, bập bênh 2 bé, cầu treo sắt, xích đu, bộ leo dốc cầu vồng …

Đồ chơi rời

Đồ chơi điện tử

Leave a comment